Relatie coaching

Ieders patronen

Wanneer we de Me.-scan van de partners naast elkaar leggen, wordt duidelijk hoe de patronen van ieder op elkaar in kunnen werken. Je kunt zien hoe je elkaar stimuleert maar ook tegenhoudt. Waar de strijd over ontstaat maar ook waar de route is om elkaar weer te vinden.

Hoe komt het dat we zo gevoelig reageren op of ons ergeren aan bepaald gedrag van elkaar? Hoe komt het dat we elkaar iedere keer over dezelfde dingen op de kast kunnen jagen? Maar ook: wat waarderen en bewonderen we in elkaar?

Onderscheid maken

Je leert een onderscheid te maken welke pijn en irritatie bij jouw levensverhaal horen en welke bij het levensverhaal van je partner(s). Vaak hebben pijnlijke plekken in de relatie in oorsprong niet met je partner(s) te maken maar met eerdere ervaringen die jij onbewust projecteert op de gebeurtenissen nu. We kunnen de kluwen ontwarren en scheiden waar jullie ieder je persoonlijke ontwikkelingswerk kunnen doen zodat je je weer kunt richten op wat er nu is: de liefde en wat jullie ieder kunnen doen om te houden wat goed werkt en te veranderen wat niet werkt.

Communicatiestijlen

Vaak is het waardevol om ook bij jullie (verschillende) communicatiestijlen stil te staan en de misverstanden die hier uit voortkomen uit de weg te ruimen.

Hoe het werkt

Me.-scan

Jullie doen ieder een Me.-scan en krijgen individueel een terugkoppelingsgesprek met waar je tegenaan loopt in de relatie als ontwikkelingsvraag.

Gezamelijk gesprek

De individuele terugkoppeling wordt gevolgd door een gezamenlijk gesprek waarin de individuele inzichten worden doorgesproken en we de koers uitzetten voor het vervolg.

Het vervolg

Over het vervolg sluiten we een overeenkomst.

Soms is dit gesprek voldoende om weer vooruit te kunnen. Vaak werkt het goed om een of meer vervolggesprekken af te spreken met de coach als objectieve derde. De coach kan in die gesprekken ook tools en oefeningen aanreiken die het makkelijker maken uit jullie oude patronen weg te blijven.

Individueel

Het kan ook zijn dat jullie er voor kiezen individueel aan de slag te gaan met je eigen ontwikkeling door individuele coaching, workshops of het lifelab en daarna het onderling, al dan niet met ondersteuning van een coach, op te pakken.

Meld je aan voor lifelab
creëer het succes dat je wenst