Madeleine

“De band met
mijn kinderen is beter
geworden en ik word
meer gezien op
mijn werk”

– Madeleine

Helene

“De truc
van doelen stellen
is jezelf nu
eens een keer
niet laten zitten”

– Helene

Frank

“Meer leiderschap
en meer verbinding:
van overleven
naar dichter
bij mijzelf staan”

– Frank

Priscilla

“’Van junior
naar senior –
Van klein meisje
naar voor ‘vol’
worden aangezien’”

– Priscilla

Referenties

Het verhaal van Madeleine

‘Ik zat in een vicieuze cirkel, nu kan ik eindelijk verder’
Madeleine, 49 jaar, coördinator bankwezen

Al een aantal jaren zat ik vast in een vicieuze cirkel, zowel privé als zakelijk.Ik was niet in staat dit te doorbreken. Ik vond mijn werk niet leuk en was negatief. Ik had ook last van depressieve klachten. Hier was ik al jaren mee bezig en ik heb o.a. hulp gehad van psychologen: ‘Alles was wel gezegd, alles was besproken, maar nog ging het niet beter met mij, van binnen’.

Via mijn leidinggevende kwam ik in contact met lifelab. Op de website spraken de ervaringen van anderen mij aan en dat het ‘diep’ gaat. Vervolgens had ik een gesprek met Ericka Kuyters, met haar had ik een goede klik. In die periode voelde ik mij niet goed, waardoor ik mij afvroeg ‘is dit het goede moment?’. Ericka vroeg me wanneer wel het goede moment zou zijn. Door het vertrouwen in haar en de ervaringen, die ik had gehoord via mijn teamleidster, heb ik besloten mee te doen.

Vertrouwen, doel, gevoel en theorie
Ik vond het doodeng om mee te gaan doen; je gaat toch een stuk van jezelf aan vreemden laten zien. De eerste twee trainingsdagen waren intensief. Er ontstond een vertrouwensband met de andere deelnemers en de coaches. We wisten elkaars levensverhaal en dat schept een band. Deze band is ook gebleven.
We moesten ons een doel stellen. Ik had eerst geen idee, maar na die twee dagen heb ik mijzelf als doel gesteld:ik wil me goed voelen met mijzelf.

In het lifelab werd in een stuk over schuldgevoel iets geraakt bij mij en daardoor kon ik mij open stellen. Ik ben door de pijn heen gedaan, dit was zeker niet fijn, maar wel goed. Voor mij een eyeopener dat ik best wel dominant ben; dit gaf mij een goed gevoel over mijzelf.
Ik heb uit de theorie gehaald wat ik voor mijzelf belangrijk vond, bijvoorbeeld inzicht in mijn communicatiestijl. Dit gaf me inzicht in mijzelf en hoe ik overkom op anderen. De afwisseling met de praktijkoefeningen vond ik prettig.

Resultaat:De band met mijn kinderen is beter geworden en ik word meer gezien op het werk
lifelab heeft mij heel veel opgeleverd. Eerst ben ik wel door een dal gegaan. Dit was niet fijn, maar een proces waar je doorheen gaat.
Vervolgens ben ik meerdere dingen, die niet goed liepen in mijn leven gaan aanpakken. Ik heb onder andere online hulp gezocht om minder alcohol te gaan drinken.
Met psychologen heb ik veel over mijn verleden gesproken. In het lifelab heb ik één dag over mijn verleden gehad, daarna niet meer. De insteek was:‘Hoe ga je je beter voelen, met je verleden als gegeven’.
Ik ben opener en eerlijker geworden over mijn tekortkomingen. De band met mijn kinderen is beter geworden. Ik ben opener naar hen, we praten en lachen meer met elkaar. Zij hebben me ook erg gesteund.
Ik word meer gezien op het werk; ik laat me ook meer zien. Als je van binnen happy bent, werkt dat in alles door. Ik wil graag doorgroeien.
Ik wilde altijd al vooruit in mijn werk, maar dat lukte niet. Nu kan ik eindelijk verder.

“Wat ik mezelf vertel, heeft invloed op hoe ik me voel”

– Helene, 47, kunstenaar

“Ik weet nu dat ik mijn droom alleen kan realiseren als ik in verbinding ben met mijzelf”

– Frank, 49, leidinggevende

Het verhaal van Frank

Meer leiderschap ontwikkelen
Frank (49),leidinggevende bureau ondernemersadvies

Ik wilde graag meer leiderschap ontwikkelen. Ik gaf slecht grenzen aan en kon onvoldoende nee zeggen. Ik had moeite met delegeren en vaak het gevoel dat ik op de overlevingsstand stond. Ik wilde graag meer rust ervaren, zodat ik meer kwaliteit kon leveren en ook meer mezelf kon zijn.
Omdat ik hier op mijn werk tegenaan liep, ben ik samen met mijn werkgever op zoek gegaan naar iets op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Ik heb gekozen voor lifelab, omdat de mix van training, buddyschap en persoonlijke gesprekken mij aansprak.

In lifelab heb ik mijn doel geformuleerd en dat is meer leiderschap te tonen. Ik kwam achter een diepere laag, die onder deze wens aanwezig was. Dat is dat ik mijn doel alleen kan realiseren door meer verbinding met mijzelf. Onderdelen uit het programma, zoals testen, uitleg over gedragspatronen en de persoonlijke coaching gesprekken gaven me dit inzicht.

Wat ik ervaren heb, is dat ik als het druk heb, ik als een kip zonder kop ga rondlopen. Ik verlies door stress de verbinding met mijzelf en ook met mijn omgeving. Letterlijk door soms vermijdingsgedrag te vertonen. Wat ik leerde was om dit niet meer te laten gebeuren. In tijden van drukte zocht ik juist contact, bijvoorbeeld door bij mijn leidinggevende vaker naar binnen te lopen. En ook door mijzelf meer te laten zien en kwetsbaar op te stellen.

Resultaat: Ik ben meer aanwezig.
Ik ben meer naar buiten gericht en geef ook meer leiding. Ik ben minder bezig met mijzelf en met overleven, maar meer met collega’s en processen. Ik toon meer initiatief en regel meer dingen.

Ook privé is er een groot verschil. Thuis ben ik meer de verbinding aangegaan; ik praat meer en doe meer samen met mijn partner. Ik merk ook dat ik dingen makkelijker naast me neer leg en meer accepteer zoals het is. Het geleerde in lifelab stelt me in staat om meer bij mijzelf te blijven als vroeger. Dit voelt als thuiskomen.

“Ik ben binnen een half jaar na het lifelab doorgegroeid naar een senior functie; een mooie kroon op mijn werk in het Lab”

– Priscilla, 36, consultant zakelijke dienstverlening

Het verhaal van Priscilla

Doorgroeien naar een senior functie
Priscilla (36) consultant zakelijke dienstverlening

Ik werd gezien als het kleine meisje, alsof ik na al die jaren nog steeds de junior was.Ik werd door iedereen aardig gevonden, maar niet voor vol aangezien.
Graag wilde ik meer erkenning. Mijn doel was om door te groeien naar een senior functie met meer verantwoordelijkheden en meer autoriteit.
Ik merkte dat het me niet lukte om deze stap te zetten. Door het besef dat het blijkbaar ook aan mijzelf lag, heb ik met mijn werkgever besproken om een coachingstraject te gaan volgen.

Ik heb gekozen voor lifelab omdat benadrukt werd dat ik zelf dingen zou gaan ontdekken. Mijn werkgever heeft ook een prettig gesprek gehad met een coach van lifelab. Ik heb getwijfeld tussen alleen coaching en lifelab. Doorslag om te kiezen voor lifelab was dat alleen coaching een langduriger traject zou zijn. Ook vond ik het fijn om in een groep met gelijkgestemden te komen, die ook bezig zijn met verandering.

Inzicht en een spiegel.
In lifelab werd ik geraakt, er werd flink geroerd. Doordat er goed werd doorgevraagd, kwam ik er niet mee weg.
Ik heb inzicht in mijzelf gekregen en er is mij een spiegel voorgehouden. Een eyeopener was dat ik het kleine meisje zelf in stand hield. In het verleden werkte dit voor mij en deze rol, dit masker voelde vertrouwd.

Ik realiseerde me dat de tijd is aangebroken om dit los te laten. Simpelweg omdat het niet meer nodig is; ik ben een volwassen vrouw en kan de dingen prima op een andere manier gedaan krijgen. Waarbij ik kan uitgaan van mijn eigen kracht.
Mijn opvattingen over wat mijn kracht precies inhoudt heb ik tijdens lifelab herzien en daarmee ook mijn zelfbeeld.
Door dit inzicht heb ik er heel bewust gekozen om zaken anders aan te pakken.
De werkwijze van lifelab heeft voor mij gewerkt. Je wilt veranderen en groeien. Door de intensieve vorm van het programma was ik hier volop mee bezig. En naar mijn idee heb je anderen nodig om gespiegeld te worden en om dingen uit te proberen. Voordeel is dat je meteen feedback krijgt.

Resultaat:Ik ben doorgegroeid naar een senior functie
Ik merkte dat ik sterker werd. Mensen benaderen me anders. Ik straal nu door een andere houding meer autoriteit uit. Van mijn leidinggevende kreeg ik terug dat ik echt stappen gemaakt heb.
Ik ben binnen een half jaar na het lifelab doorgegroeid naar een senior functie. Dat zie ik als een mooie kroon op mijn werk in het Lab.

Het is voor mij een keuze geweest om te veranderen. Hier heb ik tijd en energie in gestoken en dat is een investering in mijzelf geweest.