Nieuwe start

Niemand begint een relatie met de bedoeling om die te verbreken. Toch gebeurt het.

We groeien, veranderen – en soms op een manier die voor de ander niet meer te volgen is.

Je wilt een nieuwe start. Niet dezelfde patronen te herhalen. Dan is het tijd om naar je eigen patronen te kijken en daar verantwoordelijkheid voor te nemen.

Je wil het in je relatie zo goed mogelijk doen. Er is moed voor nodig om naar je eigen aandeel te kijken en te zien waar dat niet werkt. De intentie om het zo goed mogelijk te doen, zeker als het gaat om je meest dierbaren in je leven – je partner en kinderen – maakt dat je je ook kwetsbaar voelt. De boodschap van de ander dat iets niet goed genoeg doet slaat makkelijk om in niet goed genoeg zijn. Dit is een uiterst pijnlijke en onveilige plek om te verkeren.

Meer lezen? Kijk bij leesvoer Echtscheiding

Vechten, vluchten of verstijven

Onze basisreactie op pijn en onveiligheid is vechten, vluchten of verstijven.

Vechten kan beschuldigen zijn, maar ook overmatig aanpassen en je best doen.

Vluchten kan letterlijk zijn, door emotioneel afscheid nemen of verdoven door overwerk, drank, drugs, seks, shoppen etc.

De verstijving komt vaak tot uiting door letterlijk als een plank aanvoelen bij een omhelzing of je inhouden en dichtklappen.

Veilige plek

Deze reacties roepen bij de ander op zijn of haar beurt onveiligheid op en de daarbij behorende basisreactie. Hierdoor ontstaat een kluwen van negatieve emoties en kwetsingen. In het lifelab bieden we je een veilige plek om te kijken naar jezelf en het daarna ook echt anders te doen. Het herkennen van je automatische reacties op anderen en deze zonder (zelf)verwijt bijsturen, dat is de schat aan persoonlijke ontwikkeling die iedere relatie biedt.

“Ik ben een veel leukere vader geworden, ga ook anders met werk om en sta nu pas echt open voor een nieuwe verbinding”

– Jim, 38, voetbaltrainer