Communicatie Lab

Overal waar mensen samenwerken, ontstaan misverstanden. De meeste misverstanden ontstaan niet door de inhoud maar door de manier waarop iets gecommuniceerd wordt.
In het communicatie lab wordt een team meegenomen in de verschillende manieren waarop we communiceren en de oordelen en misverstanden die dat met zich meebrengt. Onafhankelijk van onze competenties brengen we onze boodschap in een bepaalde manier naar voren in (grofweg) vier verschillende communicatiestijlen. Deze stijlen zeggen niets over drijfveer of emotie. Het (h)erkennen van de eigen communicatiestijl en die van de ander is een garantie voor meer begrip, minder ergernis en dus een betere samenwerking. Uit ervaring weten we dat het  Communicatie Lab ook een uitstekende teambuilder is.

Hoe het werkt

In drie dagdelen krijgt het team inzicht in de verschillende communicatiestijlen die aanwezig zijn in het team, de misverstanden die hieruit voort (kunnen) komen, hoe effectiever en met meer plezier gecommuniceerd kan worden. Er wordt altijd gewerkt met praktijkvoorbeelden die het team zelf inbrengt. Luchtig en met humor worden verschillen en overeenkomsten geschetst én effectieve strategieën aangedragen voor de dagelijkse praktijk.

Meer lezen

Communicatie stijlen supertool

Meld je aan voor lifelab
creëer het succes dat je wenst