Talentscan in team en organisatie

Mensen komen in eerste instantie bij uw organisatie werken omdat ze aangesproken worden door het product of de dienst van uw organisatie en de functie die zij kunnen invullen. U wilt niet dat medewerkers zomaar vertrekken wanneer zij zich niet (meer) op hun plek voelen.

Mensen blijven wanneer de functie of de rol die zij in de organisatie vervullen hen voldoening geeft. Omdat zij waardering en verantwoordelijkheid krijgen die bij hen past zich verder kunnen ontwikkelen. U wilt dat mensen kunnen werken vanuit hun natuurlijke kracht. Want dat draagt maximaal bij aan het doel van de organisatie, hun team én hun persoonlijke voldoening. Als medewerkers en u zouden weten op welke gebieden zij zich met succes kunnen ontwikkelen en welke gebieden zij beter kunnen vermijden, is maximale inzet en voldoening het resultaat.

De Talentscan biedt in één oogopslag duidelijkheid of een medewerkers met natuurlijke competenties werken en in welke gebieden zij zich makkelijk kunnen ontwikkelen. Werken zij met aangeleerde competenties, dan kost hen dat veel energie kosten en geeft dit weinig voldoening. Hun rol invullen met natuurlijke en makkelijk te ontwikkelen competenties voorkomt onnodige stress en energieverlies.

Hoe het werkt

De basis is de individuele Talentscan. Met de uitkomst van deze metingen kan vervolgens verder gewerkt worden in teams, bij matching en persoonlijke ontwikkeling.

De medewerker krijgt een persoonlijke link die drie weken geldig is. Het maken van de meting duurt ongeveer 10 minuten. In een terugkoppelingsgesprek van ongeveer anderhalf uur wordt de uitkomst met de medewerker besproken aan de hand van een concrete werk-gerelateerde ontwikkelingsvraag. De medewerker ontvangt een persoonlijk rapport. Er worden heldere afspraken gemaakt waar de meting en rapportage voor ingezet zullen worden (POP, team, functiematching etc.)

Individuele ontwikkeling

Medewerkers lopen vast of dreigen vast te lopen. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Hun groei stagneert, zij kunnen de flexibiliteit die van hen gevraagd wordt niet inzetten, er zijn privéomstandigheden die veel energie opslokken of er is een combinatie belemmerende van factoren.

Met de Talentscan en individuele coaching krijgt een medewerker inzicht in welk gedrag hem tegenhoudt én waar zijn ontwikkelingspotentieel ligt. Aansluitend kan individuele coaching of het lifelab worden ingezet.

Matching

Vaak zoekt een leidinggevende in een nieuwe medewerker het schaap met vijf (of meer) poten.

Een profiel samenstellen met het matchinginstument van de Talentscan betekent een realistisch, evenwichtig profiel met zicht op competenties die onmiddellijk inzetbaar moeten zijn en competenties waarvoor de kandidaat de tijd en ruimte kan krijgen die te ontwikkelen.

Door het profiel naast de (ontwikkelbare) competenties van kandidaten of medewerkers te leggen, kan een keuze gemaakt worden waarmee recht wordt gedaan aan de orgaisatiedoelen én de competenties van de kandidaat.

Team ontwikkeling

Een team flexibel en effectief houden én recht doen aan de individuele leden, kan een ingewikkelde puzzel zijn.

Een helder teamprofiel draagt bij aan de oplossing van die puzzel. Door een combinatie van alle individuele Talentscans ligt er ook een teamprofiel waarmee de taak- en rolverdeling tegen het licht gehouden kan worden. Het team kan efficiënter en effectiever worden door taken anders te verdelen of aan te vullen met ontbrekende competenties.

In workshops en teamcoaching komt op basis van het teamprofiel de teamdynamiek aan de orde. Het team gaat zien waarom er bijvoorbeeld een (onderhuidse) machtsstrijd ontstaat, waarom er veel goede intenties zijn maar weinig daadkracht etc. Door ieders bijdrage te erkennen ontstaat een nieuw evenwicht vanuit de mogelijkheden om samen te werken, elkaar te ondersteunen door waardering en inzet van ieders natuurlijke competenties.

Het teamlab biedt een reeks van trainingsdagen vergelijkbaar met de trainingsdagen in het lifelab, op maat gemaakt van de team.

 

Meld je aan voor lifelab
creëer het succes dat je wenst