Wederzijdse Loyaliteit

Nu de arbeidsmarkt aantrekt en er krapte ontstaat, zijn organisaties op zoek naar manieren om de goede mensen aan zich te binden. Bedrijven willen graag loyale medewerkers…
Maar ja, loyaliteit willen we allemaal wel. We willen loyale partners, landgenoten, medewerkers, leidinggevenden en organisaties.

De kwaliteit van de verbinding

Waar gaat loyaliteit over? Loyaliteit staat niet op zichzelf, je bent altijd ergens loyaal aan.
Loyaliteit betekent dat je trouw bent aan aangegane verbintenissen. Loyaliteit gaat over de kwaliteit van de verbinding die we aangaan. Trouw aan en verbinding met mensen en het systeem waarin we functioneren. Grote systemen zoals het land, de organisatie, het team en kleinere systemen zoals het gezin en de familie maar in de eerste plaats over de verbinding die we aangaan met onszelf.

Trouw aan jezelf én trouw aan de groep

Wanneer we trouw zijn aan onszelf, zijn we in goede verbinding met ons “persoonlijke systeem”. Dan doen we werk vanuit bezieling in de vorm die het beste bij ons past – onze natuurlijke kracht. Dan herkennen we ook de momenten dat we in de “overlevingsstand” schieten: wanneer we werken om goedgekeurd te worden, om er bij te mogen horen. In de “overlevingsstand” voelen we ons per definitie in de basis onveilig. En dat kost energie, soms zo veel energie dat de burn out op de loer ligt. Op zo’n moment is de loyaliteit aan de omgeving belangrijker dan de loyaliteit aan onszelf omdat de aanpassing ons veiligheid lijkt te bieden.

Mensen zijn sociale wezens, wij hebben elkaar nodig. De veiligheid van bij een groep horen en dus loyaal zijn aan deze groep, is essentieel voor ons. Maar we we worden ook gelukkig wanneer we trouw zijn aan onszelf. Dat lijken soms twee tegengestelde verlangens.

In het lifelab zien we mensen met deze twee verlangens binnen zichzelf onderhandelen.
De uitkomst is uiteindelijk altijd de conclusie dat het geen tegenstelling is:
“Ik hoor het meest erbij, als ik dat inzet wat mij uniek maakt en dus trouw ben aan mijzelf. Dat betekent het dus dat ik het meest kan betekenen voor anderen en mijzelf wanneer ik de competenties kan inzetten waarvan ik weet dat ik in mijn natuurlijke, authentieke kracht sta. Ik herken mijn natuurlijke kracht wanneer ik ervaar dat de competenties die ik inzet me energie geven.”

Loyaliteit aan een organisatie

Elke organisatie begint met de mensen. Zonder mensen geen organisatie. De samenhang tussen mensen en organisatie wordt mooi samengevat in de Organizational Map van Fred Kofman in Conscious Business (zie blz.16)
Organisaties realiseren zich dat het essentieel is dat medewerkers loyaal kunnen zijn aan de organisaties. Het is dus belangrijk dat medewerkers het gevoel hebben dat de organisatie het beste van hen aanspreekt.

Integron voert jaarlijks een werkbelevingsonderzoek uit met een steekproef onder 4400 Nederlanders; een representatieve afspiegeling van de beroepsbevolking.
Hieruit blijkt dat maar 13% van de medewerkers sterk het idee heeft dat de organisatie het beste uit hem of haar haalt.
Wellicht komt dat doordat veel organisaties loyaliteit de definitie van gebruiken die ik bij Carrieretijgers vond: “Als je loyaal bent aan je bedrijf of organisatie, stem je je eigen gedrag af op de behoeften, prioriteiten en doelen daarvan. Je stelt het belang van je werkgever dus boven je eigen belang.”
Daarmee doet de organisatie dus een beroep op de aanpassing van mensen: zet de competenties in die de organisatie van je vraagt. En dat zijn niet per definitie de competenties die het beste uit jezelf halen…

Wederzijdse loyaliteit

Hoe zou het zijn als organisaties meer zicht zouden hebben op en gebruik maken van het beste wat iemand in huis heeft? En mensen kunnen en durven gaan staan voor wat zij vanuit authentieke kracht aan de organisatie te bieden hebben?
Het antwoord is eenvoudig: de loyalteit is dan wederzijds en genereert de hoogste effectiviteit.

Wanneer de organisatie het beste uit mensen haalt, zijn zij loyaal aan zichzelf en de organisatie. Het kan ook betekenen dat wanneer de authentieke competenties van iemand niet passen binnen de organisatie, die gene zichzelf en het systeem recht doet met vertrek. Ook dan is iemand dus loyaal aan de organisatie én aan zichzelf.

Lifelab faciliteert het individuen om het beste uit zichzelf in te zetten en zo elke situatie aan te gaan. Daarmee krijgen organisaties en teams de kans om optimaal, duurzaam en flexibel te presteren.

Omdat elke organisatie begint met mensen.

Het beste uit jezelf en het team

Basis voor de ontwikkeling die lifelab biedt, is de Talentscan, de meting die gevalideerd informatie uit het onbewuste en bewuste combineert met een korte online tool. Diep, simpel en snel.
De Talntscan laat in één oogopslag zien

  • met welke competenties iemand loyaal is aan zijn authenticiteit; wat hij van nature goed kan en waarmee hij het meest kan betekenen voor zijn organisatie
  • met welke competenties iemand in de “overlevingsstand” schiet; wat energie kost en waarmee de loyaliteit aan zichzelf ten koste gaat aan de loyaliteit aan de organisatie
  • welke competenties iemand makkelijk kan ontwikkelen omdat ze aansluiten bij zijn natuurlijke kracht; hier ligt ontwikkelpotentieel waarmee iemand zowel aan zichzelf als de organisatie loyaal en effectief kan zijn
  • welke competenties wel aangeleerd kunnen worden, maar niet bijdragen aan iemands natuurlijke kracht. Hier tijd, geld en energie in stoppen is verspilde moeite van het individu en de organisatie.
  • welke dynamiek dit alles in een team brengt

Fred Kofman geeft dit in Conscious Business – Creating Value Through Value inzichtelijk weer : de samenhang tussen ‘ik’, ‘wij’ en ‘het’ enerzijds en het resultaat , het proces en de structuur anderzijds.

Met mij en met ons én wat wij in de organisatie tot stand wil brengen. Ik, wij, de organisatie kunnen voor het resultaat van de organisatie niet zonder elkaar. We zijn met elkaar in verbinding en dus in een bepaalde mate loyaal aan elkaar.

Meld je aan voor lifelab
creëer het succes dat je wenst