Communicatie stijlen supertool

Kennismaking met de communicatiestijlen, was voor mij een openbaring. Ik snapte ineens waarom ik vroeger een kattekop genoemd werd, als projectmanager vaak veel te snel ging in mijn conclusies en acties, moeite had met mijn stiefzoon die ik echt heel lief vond…

Ik pas de communicatiestijlen sindsdien overal toe: Als trainer en coach zijn de communicatie-stijlen voor mij een handvat om elk gesprek in te gaan en snel de interne communicatiepatronen van mijn cliënt te herkennen. Als project- en procesmanager van grote samenwerkingsprojecten is het een leidraad voor de manier van aansturen van mensen en het overbruggen van verschillen in aanpak.

Het gesprek met jezelf en de ander

De basis van elke relatie is communicatie. Miscommunicatie komt meestal niet door de inhoud van het gesprek maar door de manier waarop dingen gezegd worden. Je gaat uit van wat jij normaal vindt en neemt aan dat datzelfde voor de ander geldt. Daarmee ga je er ook impliciet vanuit dat jouw communicatie- en denkpatronen normaal zijn en voor ieder ander gelden. Het verschil in de stijl van jezelf en een ander herkennen en hoe je willen en kunnen aanpassen aan de stijl van de ander, dat is te crux.

Herkomst

De communicatiestijlen kwamen naar voren uit een onderzoek van Merrill en Reid in de jaren 60-70 van de vorige eeuw. Merrill en Reid waren bedrijfspsychologen die onderzochten of er simpele gedragskenmerken waren aan te wijzen die duiden op leiderschapskwaliteiten. Die bleken er niet te zijn. Wat wel onbedoeld uit het onderzoek naar voren kwam, waren vier zogenaamde “sociale stijlen” of communicatiestijlen: 4 manieren waarop mensen met elkaar omgaan, zowel verbaal als non-verbaal.

Gebruiksaanwijzing

Het model van Merril en Reid is verder ontwikkeld door middel van veldwerk. Door aan mensen te vragen hoe zij het liefst aangesproken willen worden, op welke manier zij het beste kunnen luisteren en enthousiast worden om mee te werken is de ‘gebruiksaanwijzing’ van de vier communicatiestijlen uitgewerkt.
Naar buiten gericht: Hoe spreek je de taal van de ander? Wat kan je zien en horen aan woordgebruik, lichaamshouding, stemvolume en voorkeur voor de manier van contact maken en de manier waarop jij en de ander het gesprek inrichten?
Naar binnen gericht: hoe verloopt het “gesprek” dat jij en de ander in met zichzelf intern hebben? Van welke vanzelfsprekendheden gaan jij en de ander uit?

Altijd en overal toepasbaar

Het interessante is, dat de stijlen gebruikt worden zonder onderscheid tussen mannen en vrouwen, leeftijd of nationaliteit. Bovendien blijken de stijlen niets te zeggen over de talenten van personen, ze zijn te beschouwen als taal en daarmee ook te leren.
Inmiddels heb ik de training talloze malen gegeven aan de meest uiteenlopende achtergronden, leeftijden en nationaliteiten. Telkens blijkt weer dat ieder zichzelf en de ander kan herkennen in de verschillende stijlen en ineens te begrijpen waar allerlei ergernissen en misverstanden vandaan komen. Op het werk én thuis.

De resultaten raken mij. De scholier die zich nog nooit ergens bij voelde horen, weet nu dat hij geen rare uitzondering is. De manager die niet snapte waarom zijn team hem niet lijkt te willen volgen weet nu wat hij kan doen om de ander tegemoet te komen. De partners die elkaar voorzichtig weer beginnen te vinden.
Ik ben ontzettend dankbaar dat ik deze supertool heb leren kennen en kan doorgeven zodat meer mensen zich herkend, gezien en begrepen voelen.

Meld je aan voor lifelab
creëer het succes dat je wenst