Communicatielab professionals

Communicatiestijlen

Wil je meer invloed en weerstanden kunnen oplossen? De communicatiestijlen bieden hiervoor een fantastische ingang.
Als je ze kent, pas je de communicatiestijlen overal toe: Het is een handvat voor iedereen die met mensen werkt om elk gesprek in te gaan en snel de communicatiepatronen van de ander te herkennen en op aan te haken. Als leidinggevende en projectmanager is het een leidraad voor de manier van aansturen van mensen en het overbruggen van verschillen in communicatie met individuen en teams.

De communicatiestijlen kwamen naar voren uit een onderzoek van Merrill en Reid die in de jaren 60-70 van de vorige eeuw. Deze bedrijfspsychologen onderzochten of er simpele gedragskenmerken waren aan te wijzen die duiden op leiderschapskwaliteiten. Die vonden zij niet. Wat wel uit het onderzoek naar voren kwam, waren vier zogenaamde “sociale stijlen” of communicatiestijlen.

Het model van Merril en Reid is verder ontwikkeld door middel van veldwerk. Door te vragen hoe mensen het liefst aangesproken willen worden, op welke manier zij het beste kunnen luisteren en enthousiast worden om mee te werken, is een ‘gebruiksaanwijzing’ van de vier communicatiestijlen uitgewerkt. Het interessante is, dat deze stijlen gebruikt worden zonder onderscheid tussen mannen en vrouwen, leeftijd of nationaliteit. Bovendien blijken de stijlen niets te zeggen over de talenten van personen. Ze zijn te beschouwen als taal en daarmee ook te leren. De training is talloze malen gegeven aan de meest uiteenlopende groepen, leeftijden en nationaliteiten. Telkens blijkt weer dat ieder zichzelf en de ander kan herkennen in de verschillende stijlen.

Hoe werkt het

We organiseren regelmatig open communicatielabs op onze thuisbasis. Je kunt je daarvoor aanmelden.

Heb je zelf een team of groep van minimaal 5 personen, dan kunnen we een communicatielab geven op elke gewenste plek.

Het communicatielab beslaat 3 dagdelen. De eerste twee dagdelen worden op een dag of snel na elkaar gepland; tussen het tweede en derde dagdeel zit minimaal 10 dagen, zodat de deelnemers het geleerde ook echt in de praktijk kunnen oefenen en hun vragen daarover stellen.

Wil je een intensievere coaching en training, aangepast op jouw persoonlijke vraag? Dan is het traject effectieve communicatie iets voor jou.

Praktijk

We gebruiken jouw ervaring, humor, muziek en YouTubefilmpjes om te laten zien hoe de communicatiestijlen in de dagelijkse praktijk werken. Je ontvangt een werkmap met de theorie.

PE-punten

Voor verschillende beroepsgroepen, zoals coaches en mediators, kunnen PE-punten behaald worden met het communicatielab.

Meld je aan voor lifelab
creëer het succes dat je wenst